Tag: โรงเรียนอนุบาล

10 เรื่องที่ต้องดู ในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก

No Comments

ข้อมูลการเลือกโรงเรียนอนุบาลที่ถูกวิธีค่ะ

——————————————-
1. “โรงเรียนอนุบาลไม่ใช่สถานรับเลี้ยงเด็ก”
คุณ พ่อคุณแม่หลายคน มักคิดว่าส่งลูกเรียนอนุบาลที่ไหนก็เหมือนกัน ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ เพราะแต่ละที่ต่างก็มีรูปแบบแตกต่างกัน โรงเรียนอนุบาลนั้น โรงเรียนที่ดีต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ชัดเจน และมีระบบการพัฒนาสติปัญญาและสุขพลานามัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีเป็นไปตามลำดับขั้นอย่างเหมาะสม ส่วนสถานรับเลี้ยงเด็กนั้น จะเน้นในส่วนของการดูแลและเลี้ยงดูเด็กเสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการให้การศึกษาก็จะเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละวัน ซึ่งไม่มีแผนการแน่นอน ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตโรงเรียนที่ไปดูว่ามีแนวการสอนเช่นไร และมีรูปแบบชัดเจนหรือเปล่า เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่ต่างอะไรกับสถานรับเลี้ยงเด็กธรรมดา ซึ่งอาจจะไม่ได้ให้การพัฒนาเด็กอย่างเต็มที่ก็เป็นได้
———————————————-
2. “อย่าหลงเชื่อกิจกรรมพิเศษ”
กิจกรรม พิเศษนั้น หมายถึง พวกว่ายน้ำ เทควันโด้ คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนต่างๆ ก็ได้นำกิจกรรมพวกนี้ขึ้นมาโชว์ เพื่อเรียกให้ผู้ปกครองมาสมัคร ซึ่งก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวที่เสียรู้ในเรื่องของกิจกรรมพวกนี้ หลายโรงเรียนมีไว้เพียงเพื่อการโฆษณาอย่างเดียวซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ทางที่ดีคุณพ่อคุณแม่ต้องมีเวลาสักวันหนึ่ง ไปดูโรงเรียนด้วยตัวเองตั้งแต่เช้า ซึ่งจะดีกว่าเชื่อจากโฆษณาหรือจากคำบอกเล่าของคนอื่น
——————————————
3. “แนวการสอนถือเป็นสิ่งสำคัญ”
ปัจจุบัน แนวการสอนในระดับอนุบาลมีหลากหลายแนวทางซึ่งออกมาตอบสนองกับความต้องการของ เด็กและผู้ปกครอง ไม่ว่าจะเป็น เรกจิโอ เอมิเลีย ,มอนเตสซอรี่ ,ไฮ-สโคป ,นีโอ-ฮิวแมนนิส ,วอร์ดอร์ฟ ,ฯลฯ
(ไว้คราวหน้าจะมาบอกว่าแต่ละรูปแบบเป็น อย่างไร) ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเลือกให้ตรงกับลักษณะชีวิตของตัวเด็กเอง ก็จะช่วยให้เขาพัฒนาได้เร็ว และควรระวังกับแนวการสอนแบบบูรณาการเพราะมีหลายโรงเรียนที่เป็นการสอนแบบ เก่าก็มักจะใช้คำว่าบูรณาการเช่นเดียวกัน จึงควรสอบถามให้แน่ชัดว่าบูรณาการนั้นเป็นไปในลักษณะใด และมีรูปแบบเป็นเช่นไร
————————————————-
4. “ความสะอาดและปลอดภัยมาก่อนบรรยากาศ”
อัน นี้ต้องเข้าใจก่อนว่าทั้ง 3 ส่วนมีความสำคัญหมด แต่ควรที่จะดูในเรื่องของความสะอาดและปลอดภัยก็เป็นหลัก เพราะคุณคงเสียใจแน่ถ้าเด็กเกิดเป็นโรคหรือเกิดอุบัติเหตุจากที่โรงเรียน ดังนั้นควรตรวจสอบให้ดี
———————————————-
5. “โรงเรียนที่ดีต้องอยู่ใกล้พ่อแม่”
โรงเรียน ที่อยู่ใกล้พ่อแม่ จะทำให้คุณพ่อคุณแม่มีเวลาที่จะมาพบกับคุณครูประจำชั้น เพื่อที่จะไต่ถามเรื่องเกี่ยวกับลูก บางครั้งถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้น ก็สามารถที่จะมาหาได้ทันที อีกทั้งจะได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นมีผลอย่างมากต่อเด็ก
————————————————
6. “หนึ่งห้อง 25-30 คน น้อยกว่าได้ มากไปไม่ค่อยดี”
เพราะจะทำให้ครูสามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึง และมีเวลาเพียงพอในการจัดกิจกรรมแต่ละวันให้ได้ร่วมกิจกรรมกันทุกคน
——————————————-
7. “ห้องนึงควรมีครู 2 คน และครูอย่างน้อย 1 คนต้องจบสาขาตรง”
สาขา ที่สามารถสอนเด็กอนุบาลได้นั้น จะต้องมีวุฒิครู และควรจะต้องจบสาขาอนุบาลหรือที่เรียกว่า การศึกษาปฐมวัย เพราะครูสาขานี้จะได้รับการฝึกฝนให้สื่อสารกับเด็กได้อย่างเหมาะสม และมีสภาพจิตใจที่พร้อมที่จะดูแลและควบคุมเด็กด้วยแทคนิคสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งจะไม่เหมือนกับผู้จบครูสาขาอื่นที่จะเน้นฝึกฝนด้านวิชาการมาก
————————————–
8. “ต้องติดต่อได้ง่าย และเปิดเผยข้อมูลเสมอ”
โรงเรียน ที่ดีต้องไม่ปกปิดค่ะมีอะไรก็ต้องแจ้งอย่างเป็นความจริง และสามารถที่จะติดต่อได้สะดวก จึงถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพค่ะ
—————————————
9. “โรงเรียนใหญ่ใช่ว่าดี”
หลาย คนคิดว่าโรงเรียนใหญ่ๆ ต้องดีกว่าโรงเรียนเล็กๆ ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะก็มีหลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และมีคุณภาพ โรงเรียนขนาดใหญ่บางครั้งก็อาจดูแลเด็กได้ไม่ทั่วถึง
—————————————-
10. “ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไป”
อัน นี้ควรดูตามความเหมาะสมค่ะ เพราะหลายโรงเรียนมักจะเรียกค่าใช้จ่ายชนิดที่ผมเรียนจบเอกได้สบายๆเลย ดูเอาตามความเหมาะสมก็จะดีที่สุดค่ะ
———————————————–