เกี่ยวกับพี่เกม น้องเกล

19022008005

ชื่อ                      ด.ช. ธราเทพ  โชติศิริ

ชื่อเล่น               พี่เกม

เกิด                    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2551

 

ชื่อ                      ด.ญ. ธนิดา โชติศิริ

ชื่อเล่น               น้องเกล

เกิด                    วันที่ 4 มิถุนายน 2558

 

 

Leave a Reply