น้องเกมเล่นปีนต้นไม้

No Comments

น้องเกมส์ปีนต้นไม้

อยู่ในเมืองไม่มีต้นไม้ให้ปีนเล่น มีให้ก็ต้นเล็กๆ ดีมากแระที่มีให้

อย่างเราเล็กเล็กอยู่ต่างจังหวัด เลือกได้เลยจาขึ้นต้นไหน

ผลไม้ก้อกินอิ่มบนต้นเลย ถึงจะลงมา

พอมีลูกน่าสงสารเด็กจริง อยู่คอนโด ไม่มีที่จะวิ่งเล่นมากนะ

ยุคเจนZ ก็งี้แหละ เล่นแต่เกมส์ ในห้องอย่างเดียว เพราะไม่มีที่วิ่งเล่น

Leave a Reply