พวกเราเกิดในสมัยราชกาลที่9

No Comments

20161016_122627พวกเราเกิดในรัชกาลที่ ๙
🗓พฤหัสบดี ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
👑พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ ๙ ) 🙏
สวรรคต เวลา ๑๕ : ๕๒ นาฬิกา ณ โรงบาลศิริราช
💛ประสูติ : ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐
💛สวรรคต : ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
💛พระชนมายุ : ๘๙ พรรษา
💛ครองราชย์ : ๗๐ ปี นานที่สุดในโลก

เป็นเวลาของวันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
เข้าสู่ยุคสมัยของ รัชกาลที่ ๑๐
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป 🙏
ขอส่งรัชกาลที่9สู่สวรรคาลัย

Leave a Reply